Con người

Với quan điểm con người là nhân tố cốt lõi của sự thành công và phát triển của doanh nghiệp, Công ty luôn quan tâm, chăm sóc người lao động. Chính sách của chúng tôi hướng tới người lao động ở bất kỳ vị trí công việc khác nhau, không phân biệt giới tính, tôn giáo, trình độ học vấn… Chúng tôi tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo. Trong công việc, chúng tôi là những người có tính kỷ luật cao, tuân thủ hệ thống và tràn đầy nhiệt huyết. Trong quan hệ đồng nghiệp, chúng tôi là những người anh chị em.
Làm việc tại Công ty, người lao động được chăm lo đời sống vật chất và tinh thần. Chúng tôi có rất nhiều hoạt động tập thể nhằm khích lệ sự tự tin, năng lực của mỗi cá nhân, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống. Công ty không chỉ là nơi người lao động đến làm việc mà còn là một môi trường đào tạo, phát triển bản thân. Công ty cũng chủ động tham gia các chương trình vì người lao động như chương trình P.A.C.E., tham gia tổ chức Better Work…
Quan tâm đến người lao động, chúng tôi cũng quan tâm đến gia đình nhỏ của mỗi người bởi chúng tôi hiểu rằng, nếu như mỗi gia đình nhỏ có một cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn thì chúng tôi sẽ có Ngôi nhà Tân Đệ gắn kết, bền vững.

Cộng đồng

Là một Công ty có quy mô sử dụng lao động lớn, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và những thế hệ tương lai. Chúng tôi tin tưởng rằng thành công lâu dài trong kinh doanh được xây dựng trên sự cân bằng giá trị kinh doanh và giá trị xã hội. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, chương trình thiện nguyện, đặc biệt là những hoạt động hướng tới trẻ em, phụ nữ và các đối tượng khó khăn.
Công ty cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc tham gia tạo ra các giá trị mới cho cộng đồng như thúc đẩy chính sách an sinh xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương nơi chúng tôi đầu tư kinh doanh, đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Môi trường

Không chỉ có trách nhiệm với người lao động, cộng đồng, chúng tôi còn luôn quan tâm đến môi trường. Công ty đã xây dựng cho mình các mục tiêu về môi trường và tuân thủ thực hiện các cam kết về môi trường.
Chúng tôi đã xây dựng những kế hoạch hành động cụ thể:
– Chương trình quản lý năng lượng hướng tới giảm chi phí năng lượng tính trên mỗi sản phẩm.
– Ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng gió, năng lượng mặt trời), các thiết bị tiết kiệm năng lượng (hệ thống skyline, hệ thống đèn led tiết kiệm năng lượng).
– Tối ưu hóa sản xuất để giảm thiểu rác công nghiệp, sử dụng các nguyên phụ liệu thừa để làm các đồ dùng hữu ích.
– Giáo dục nhận thức về môi trường cho cán bộ công nhân viên, khuyến khích người lao động sử dụng túi môi trường và đồ tái chế, và các chương trình lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, chúng tôi luôn sẵn sàng và chủ động tham dự các chương trình bảo vệ môi trường do khách hàng khởi xướng nhằm chung tay hành động vì môi trường của đất nước, môi trường của trái đất xanh.